C2020-632 C2020-701 C2020-703 C2040-408 C2040-988 70-481 70-484 70-498 70-646 98-361 98-366 A30-327 C_BOE_30 C_TSCM42_66 C2010-597 C2010-590 C2010-599 C2090-913 CA0-001 CTFL-001 E20-324 HH0-130 JN0-101 JN0-692 M2020-622 M2040-656 MB2-866 P2040-052 PK0-003 S10-101 S90-02A ST0-120 TB0-118 70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 400-101 MB2-702 070-410 70-462 آنتی بیوتیک لوکس
چاپ

آنتی بیوتیک لوکس

نسل جدید آنتی بیوتیک ها - کیسه های آماده تزریق

این محصول مربوط به دسته دارویی فلوروکینولون‌ها میباشد. کینولون‌ها با جلوگیری از تکثیر DNA باکتری باعث از بین رفتن و مرگ آنها می‌شوند.

لووفلوکساسین آنتی بیوتیک وسیع الطیف از نسل سوم فلوروکینولون‌ها است که بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی موثر است.

 

مزایای ویژه

Melix

Melix

موارد مصرف

Melix

Melix

مقدار مصرف

Melix

Melix

پزشکان و متخصصین بر اساس آزمایش منظم خون و ادرار، میزان دوز صحیح این دارو را تعیین می کند.

به طور کلی در یاد داشته باشید مصرف خودسرانه آنتی بیتوتیک ها به هیچ عنوان جایز نبوده و می بایست صرفا با دستور پزشک مصرف شوند

 

مطلب مرتبط : ده نکته درباره آنتی بیوتیک ها

компьютерный блог