C2020-632 C2020-701 C2020-703 C2040-408 C2040-988 70-481 70-484 70-498 70-646 98-361 98-366 A30-327 C_BOE_30 C_TSCM42_66 C2010-597 C2010-590 C2010-599 C2090-913 CA0-001 CTFL-001 E20-324 HH0-130 JN0-101 JN0-692 M2020-622 M2040-656 MB2-866 P2040-052 PK0-003 S10-101 S90-02A ST0-120 TB0-118 70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 400-101 MB2-702 070-410 70-462 محصولات ارتوپدی فوتورو
چاپ

محصولات فوتورو

فوتورو (Futuro) طيف وسيع و موثرى از محصولات مراقبتى و حمايتى را ارائه مى دهد كه براى تكميل خط دوم درمان توسعه يافته است. با سطوح مراقبتى خفيف، متوسط، متوسط-ثابت كننده، قوى و قوى-ثابت كننده، محصول مناسبى را براى هر مشكل پيش بينى مى كند، چه براى فعاليتهاى روزانه و چه در حين فعاليتهايى كه باعث تحريك درد مى شود. كاتالوگ جامع فوتورو شما را قادر مى سازد تا متناسب با نياز بيمار و خط اول درمان، محصولات را به ديگران پيشنهاد نماييد. اين محصولات كه توسط پزشكان، درمانگران و مهندسين متخصص طراحى شده اند، محافظت سه گانه اى را از طريق گرما، فشار و حس عمقى به وجود مى آورند. محصولات فوتورو توسط پزشكان، متخصصين بالينى، داروسازان و بيمارستان ها معرقى و توصيه مى شود و درمان و راحتى خاصى را براى هر كسى كه از آنها استفاده مى نمايد، بدون توجه به محدوده فعاليتشان فراهم مى كند. در فوتورو، ما دائما در حال نوآورى هستيم تا محصولات بهترى را با توجه به بازخورد پزشك-بيمار توليد كنيم و اين توان را داريم تا انتخاب هاى برترى را براى رسيدن به حداكثر تحرك عرضه نماييم.

زانو

تثبیت کننده زانو - قابل تنظیم

توضیحات محصول

زانوبند اسپورت –قابل تنظیم

توضیحات محصول

زانو بند - ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ - ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ

توضیحات محصول

زانوبند اسپورت با کنترل رطوبت

توضیحات محصول

آرنج

مچ و دست

قوزک و پا

گردن و کمر

شکم و بازو

جوراب دیابتیمحافظ فوتورو
برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد محصولات فوتورو به وبسایت زیر مراجعه نمایید

www.futuro.ir

энциклопедия космоса